Skip to Content
Home

Enquesta de satisfacció

Si us plau, per cada pregunta, marqui la casella (del 1 al 5) que correspongui amb la seva valoració: 1 (gens important / insatisfet) a 5 (molt important / molt satisfet) - NA (no aplica).
Si no vol respondre a una pregunta, o no té suficient informació per fer-ho, seleccioni també la opció NA.

Data: Divendres, 22 Març, 2019 - 01:11

12345NA
Està satisfet de EXTINTORES BARCELONA?
Recomemaria EXTINTORES BARCELONA a una altre empresa?
Tracte personal/telefònic
Accessibilitat (instal·lacions)
Resolució de dubtes per part del nostre personal
Informació rebuda al primer contacte
Localització
Agilitat en la gestió de tràmits documentals
Servei d'alta a la pàgina web EXTINTORES BARCELONA (test, informació general,…)
12345NA
Nivell de satisfacció del servei
Tècnics instal·ladors
Plaços de visites i horaris disponibles
Atenció de consultes
Documentació tècnica emitida
12345NA
Nivell de satisfacció del servei
Tècnics instal·ladors
Plaços de visites i horaris disponibles
Atenció sobre consultes
Documentació tècnica emitida

A continuació pot escriure qualsevol opinió, aspecte positiu, aspecte negatiu o oportunitat de negoci que consideri sobre l'empresa Extintores Barcelona.